Przesyłanie zdjęć


Zdjęcia można przesyłać poprzez formularz, znajdujący się w zakładce zamówienia.

W przypadku zdjęć powyżej 10 MB, prosimy przesyłać bezpośrednio na serwer ftp.

W nadsyłanym zdjeciu, prosimy zwrócić uwagę, aby istotne elementy nie znajdowały się
blisko krawędzi (2 cm z każdej strony bedzie zawinięte z boku).